Man kan inte köpa kreativitet

Nu är det snart en vecka sedan Apple chockade IT-världen med att redovisa ett av de allra bästa kvartalsresultat som någonsin setts. Det har skrivits en hel del om detta och man kan se det på många olika sätt. Något som sätter det hela i perspektiv tycker jag är att kvartalsresultatet för upp Apple till plats fyra i listan över de historiskt största kvartalsvinsterna. Alla andra bolag på listan är olje- och energibolag.

Att man gör en så stor vinst beror på att Apples produkter är så attraktiva att man kan
ta ut höga marginaler. Man bör komma i håg att det finns många företag som har högre
intäkter än Apple. Men eftersom de har lägre marginaler når vinsterna inte upp till Apples
nivåer.

I ett inlägg på Asymco idag, ”You cannot buy innovation”, diskuterar man hur mycket pengar som läggs på forskning för några företag i Apples bransch. Med alla nyheter Apple har lanserat de senaste åren, iPhones, iPad, nya datorer med mera, så skulle man kunna tro att Apple ligger i topp när det gäller kostnader för forskning och utveckling. I själva verket är det tvärtom. Apple lägger mycket mindre på forskning och utveckling än vad till exempel Sony-Ericsson gjorde.

Källa: asymco.com

Vad kan detta bero på? Författarna menar att det är svårt att köpa sig kreativitet och
uppfinningsrikedom. Riktigt nyskapande sker nästan alltid i form av små startups där man
kan jobba fram idéer utan att vara tyngda av storföretagens byråkrati. Det ligger nog mycket i det.

När företag blir större verkar de bli sämre på att vårda sina idéer. Man vill göra allt och följa alla spår och resultatet blir att man egentligen inte lyckas fullfölja någon idé särskilt bra. Det verkar vara vad som hände med Sony-Ericsson, Nokia och i viss mån Microsoft. Företagen har investerat ofantlig med pengar i forskning och utveckling men har inte fått så mycket tillbaka de senaste åren.

I små företag har man också lättare att fokusera. Man kan helt enkelt inte jobba med mer än en idé i taget. Det är också viktigt. Som Steve Jobs sa: ”fokus handlar om att säga nej”.

Mer om Apple:

Mac OS X tar marknadsandelar i Sverige
Varför slår Apple förväntningarna igen?