Vinnare i mobilmarknaden

Vi har diskuterat Apples framgångar vid några tillfällen de senaste dagarna. Bland annat om Apples fenomenala kvartal och angående Apples kostnader för forskning och utveckling.

Man behöver nog inte vara en fanatisk marknadsliberal för att förstå att kommersiella företag måste ha vinst som en grundbult i sin företagsfilosofi. Företag kan tjäna pengar på olika sätt. Ett företag som Apple tjänar sina pengar på att konsumenter köper deras produkter. Konkurrensen på konsumentmarknaden är rakbladsvass och det finns litet utrymme för misstag. För att lyckas måste man ha konsumenternas förtroende.

Det finns två ytterligheter när det gäller att tjäna pengar på konsumentmarknaden. Den ena är att konkurrera med pris. Man tjänar lite på varje köp men hoppas på att antalet köp adderar upp till en pålitlig vinst. Den andra ytterligheten är att man gör en produkt som uppfyller kundernas önskemål och hoppas att de sedan är beredda att betala för det.

Apples taktik är den senare, genom att göra produkter som kunderna gillar hoppas man att kunderna är villiga att betala ett merpris. Det verkar fungera bra för Apple. Än så länge finns det inte någon konkurrent som kan leverera samma helhetslösning som Apple levererar. Konkurrenterna tycks leva kvar i nittiotalets bild av att det räcker att leverera en del av lösningen och sedan låta någon annan ta hand om kunden.

Så hur bra fungerar detta för Apple? Vi vänder oss återigen till Asymco som på sitt oöverträffade sätt illustrerar affärsverksamhet. Vem tjänar pengar på mobiltelefoner?

Källa: asymco.com

Figuren visar alltså hur vinsterna fördelar sig mellan de åtta största leverantörerna av mobiltelefoner. När Apple först släppte sin iPhone var Nokia den klarast lysande stjärnan med runt 60% av vinsterna. I slutet av 2011 stod Apple för 75% av vinsterna, Samsung tog 15% och resten av leverantörerna delade på återstoden.

Jag tycker att detta visar tydligt att i konsumenternas ögon finns det ingen riktig konkurrent till Apples iPhone. iPhone är referenstelefonen mot vilken alla andra mäts. Konkurrenterna möter med lägre priser för att hålla uppe sina marknadsandelar men man tjänar väldigt lite pengar. Det är de naturligtvis inte nöjda med. Lita på att det diskuteras i styrelserummen runt om i världen hur man skall kunna sno åt sig en större bit av vinstkakan.

På samma tema:

Varför slår Apple förväntningarna igen?
Man kan inte köpa kreativitet